Ubezpieczenie

Niezależnie od tego, jaki kredyt chce się wziąć, bank może zaproponować jego ubezpieczenie. Przy dużych kwotach ma ono istotny wpływ na możliwość pożyczenia pieniędzy. Warto wiedzieć, czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego, jak działa, jakie daje korzyści, jakie są rodzaje ubezpieczeń, czy można z niego zrezygnować i co jest lepsze – ubezpieczenie kredytu czy polisa na życie. Dobrze jest wykupić ubezpieczenie, aby zyskać poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – co to jest? Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to specjalna usługa, która zabezpiecza spłatę zadłużenia. W przypadku tego typu polisy ubezpieczonym jest bank, ale za niego składki płaci kredytobiorca. Daje to obu stronom różnorodne korzyści. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy też innego rodzaju sprawdza się przede wszystkim w nagłych przypadkach, np. utraty pracy, zdrowia (możliwości do pracy) lub śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć część zadłużenia albo całość reszty jego spłaty.

Takie ubezpieczenie zapewnia spokój ducha i stabilność finansową w różnych sytuacjach, gdy nie jest się w stanie spłacać rat. Trzeba jednak przed podpisaniem takiej polisy dokładnie sprawdzić jej warunki – powinna zabezpieczać od różnych sytuacji, a nie jedynie np. od śmierci kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest doliczane do całkowitej kwoty pożyczanych pieniędzy. Oznacza to, że składki polisy są rozłożone na raty, więc nie trzeba ich płacić w postaci jednorazowej, wysokiej kwoty. Warto zainteresować się tematem, aby sprawdzić, czy w danej sytuacji ubezpieczenie jest potrzebne i jak podniesie sumę kredytu.

Jakie korzyści może przynieść ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Zanim weźmie się jakikolwiek kredyt w banku, warto wiedzieć, co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa spłaty zadłużenia – zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Polisa pozwoli pokryć część kredytu albo jego całość (to, co zostało jeszcze do spłacenia), jeśli osobie ubezpieczonej stało się coś, co spowodowało, że nie może spłacać rat.

Szczególnie ważny jest rodzaj ubezpieczenia i jego zakres. Najlepiej zainwestować w polisę, która obejmuje jak najwięcej nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki temu zapewnia się sobie i rodzinie największy poziom bezpieczeństwa. Poleca się wybranie ubezpieczenia, które obejmuje zapewnienie spokoju finansowego w razie takich problemów jak: utrata pracy, pożar, włamanie, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, utrata zdolności do pracy czy strata życia.

Takie ubezpieczenie kredytu od utraty pracy czy śmierci kredytobiorcy jest bardzo ważne zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy. Dzięki niemu obie strony mogą czuć się zabezpieczone, a to pozytywnie wpływa na warunki umowy kredytowej. Jeśli skorzysta się z ubezpieczenia, nie tylko można liczyć na otrzymanie większej kwoty kredytu, ale czasami także na niższe oprocentowanie. Co ważne, niektóre banki pozwalają również na wzięcie kredytu bez wkładu własnego osobom, które skorzystają z ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Wiele osób zastanawia się, czy jest możliwa rezygnacja z ubezpieczenia kredytu. Jest to możliwe bez żadnych problemów. Polisa tego typu jest dobrowolna. Jednak trzeba liczyć się z tym, że większość banków przychylniej spojrzy na osoby, które będą chciały ubezpieczyć swoje zobowiązanie finansowe.

Rezygnacja z polisy może oznaczać podniesienie oprocentowania czy odrzucenie wniosku kredytowego, np. jeśli ma się niewielką zdolność finansową albo niewystarczające zarobki. W takich przypadkach bank może wziąć pod uwagę pracę na umowę zlecenie czy o dzieło – bez okresu wypowiedzenia.

W przypadku bardzo dużych kwot, np. kredytu hipotecznego, wiele banków wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia. W przeciwnym razie może odrzucić wniosek, zwłaszcza jeśli klient nie jest w stanie wnieść wysokiego wkładu własnego, np. na poziomie 40–50% całkowitej sumy kredytu.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Gdy chce się wziąć kredyt, należy pamiętać, że ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, jednak w wielu przypadkach może się przydać. Jeśli jednak nie chce się go z różnych powodów, np. posiadania polisy na życie czy aby uniknąć dodatkowych kosztów, można zrezygnować z ubezpieczenia.

Co ważne, rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może odbyć się w różnych momentach. Jeśli wie się od początku, że nie chce się skorzystać z takiej oferty, należy odmówić już na samym początku – przed podpisaniem umowy. Pozwoli to zmniejszyć całkowitą kwotę kredytu. Jeśli jednak zmieniło się zdanie w trakcie spłacania zobowiązania, można wymówić umowę ubezpieczenia. W tym celu trzeba złożyć wniosek o rezygnacji z polisy – najczęściej wymagany jest w formie pisemnej. Nie wystarczy rozmowa na infolinii czy z konsultantem banku.

Rodzaje ubezpieczeń kredytowych

Na rynku jest kilka rodzajów ubezpieczeń kredytowych. Wyróżnia się zazwyczaj trzy główne grupy:

  • ubezpieczenia indywidualne – kredytobiorca zawiera je z firmą ubezpieczeniową;
  • ubezpieczenia grupowe – są zawierane przez bank na rzecz kredytobiorców;
  • ubezpieczenia zawarte przez bank i na jego rzecz.

Jednak warto pamiętać, że ubezpieczenie określane jest przez podmiot zawarty w jego umowie. Stąd dostępne są również inne rodzaje polis tego typu. Często mówi się o:

  • ubezpieczeniach spłaty kredytu – czyli od utraty pracy, wystąpienia niezdolności do pracy czy w przypadku śmierci,
  • ubezpieczenie majątkowe – dotyczące nieruchomości.

Najczęściej kredytobiorcom poleca się skorzystanie z ubezpieczeń, które dotyczą głównie ich samych oraz ich stanu zdrowia, czyli takich, które zabezpieczają kredyt na wypadek śmierci, utraty pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy dłuższej choroby, wymagajcej hospitalizacji.

Wysokość składek na ubezpieczeniowe kredytu hipotecznego – ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, oferowane przez banki?

Składki ubezpieczenia kredytu hipotecznego ustalane są indywidualnie. Wiele zależy od zapisów zawartych w umowie polisy. Im więcej możliwości pokrywa, tym większy będzie koszt ubezpieczenia. Najczęściej wynosi od 1 do 2% całkowitej kwoty kredytu hipotecznego.

Tę kwestię trzeba sprawdzać dokładnie w ofercie banku i umowie ubezpieczenia. Może ona miesięcznie podnosić raty o mniej niż 0,5% albo wymagać okazjonalnej wpłaty na poczet polisy, np. raz na rok czy kilka miesięcy. Opłata powinna być dostosowana do klienta, jego potrzeb oraz sytuacji finansowej. Jeśli składki są odpowiednio zaplanowane, można nie odczuć ich spłaty podczas płacenia rat kredytu. Suma ubezpieczenia może być zależna od ogólnych warunków kredytu, okresu kredytowania, warunków wypłaty środków i zaawansowania świadczeń.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego warto przemyśleć. Co daje kredytobiorcy?

To, czy warto ubezpieczyć kredyt, zależne jest od wielu czynników. Na ogół poleca się tę opcję w przypadku dużych kwot. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia spokój finansowy w razie nagłych wypadków, np. utraty pracy, lecz także zwiększa szansę na uzyskanie kredytu od banku. Dzięki temu można uzyskać kredyt hipoteczny w różnych sytuacjach, w których normalnie instytucja finansowa odrzuciłaby wniosek, np. w późnym wieku kredytobiorcy, z niskim wkładem własnym, umową o pracę na czas określony albo jej brakiem.

Kogo chroni ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego chroni zarówno bank, jak i kredytobiorcę. To rozwiązanie, które zapewnia plusy obu stronom umowy. Nie jest prawdą, że instytucja finansowa na tym zyskuje, a kredytobiorca jedynie traci swoje pieniądze. Takie ubezpieczenie na wypadek niekorzystnych zdarzeń ma go zabezpieczyć, gdyby nie mógł spłacać rat kredytu w przypadku wystąpienia problemów. Wybierając ubezpieczenie kredytu możesz liczyć na pomoc np. w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a ubezpieczenie na życie – co lepsze? Czy ubezpieczyciel pokryje spłatę kredytu?

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego można zastąpić polisą na życie. Ważne jest jednak to, aby w takiej umowie było zawarte, że ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć pozostałe raty kredytu, które są zaciągnięte przez ubezpieczonego. W takiej sytuacji bank nie potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy. Polisa na życie od zdarzeń losowych

Bardzo często ubezpieczenia kredytu gotówkowego dotyczą przede wszystkim śmierci kredytobiorcy. W takiej sytuacji zobowiązanie finansowe jest spłacane przez ubezpieczyciela, a nie osoby postronne, czyli spadkobierców. Dlatego ubezpieczenie polecane jest osobom, które chcą chronić swoich bliskich. Dzięki temu z polisy spłacany jest dług, ale spadkobiercy nie tracą np. nieruchomości, na którą był wzięty kredyt hipoteczny.

Jeśli nie ma ubezpieczenia kredytu, a spadkobiercy nie chcą go spłacać, muszą zabezpieczyć się przez zrzeczenie się majątku i długów osoby zmarłej. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób nie tylko traci się zobowiązania finansowe zmarłego, lecz także cały jego majątek pozostawiony po jego śmierci, czyli wszystkie pieniądze na koncie, lokatach, nieruchomości czy inne ruchomości, np. złoto czy papiery wartościowe.

Warto jednak pamiętać, że jeśli kredyt był zaciągnięty na dwie osoby, np. na współmałżonka, ubezpieczenie może tego nie pokrywać i bank nadal będzie wymagać wpłat od np. żony zmarłego. Żeby uniknąć takich sytuacji, należy dokładnie przeczytać umowę ubezpieczenia przed jej podpisaniem i przed zaciągnięciem kredytu.

Kiedy warto wybrać ubezpieczenie do kredytu gotówkowego?

Koszt ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest zależny od banku i podpisanej umowy. Najczęściej taka polisa to tylko ułamek całkowitej kwoty kredytu i dodanie niewielkiej sumy do każdej raty. Dlatego kredytobiorcy decydują się na ubezpieczenie, jeśli zaciągają duże kredyty hipoteczne. Nie wpływa ono znacząco na całkowitą sumę kredytu, ale zwiększa bezpieczeństwo i spokój życia.

Skorzystanie z ubezpieczenia kredytu poleca się głównie osobom, które będą spłacać zobowiązanie przez wiele lat, są już na emeryturze lub rencie, samodzielnie biorą kredyt (bez współkredytobiorcy) lub chcą czuć się pewnie każdego dnia i nie bać się, że kiedyś pochłoną ich długi, gdy np. stracą pracę czy będą mieć nieszczęśliwy wypadek.

Jeśli szukasz kredytów i pożyczek z ubezpieczeniem, koniecznie zapoznaj się z rankingami, dostępnymi na ERPPolska! Znajdziesz tam finansowania z najkorzystniejszymi ubezpieczeniami na atrakcynych warunkach!

Rate this post
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments