Krajowy rejestr dłużników

Rejestr dłużników, inaczej Krajowy Rejestr Długów czy baza dłużników, to ogólnodostępna lista osób prywatnych, przedsiębiorców i firm, które po zaciągnięciu rat, pożyczek czy kredytów nie wywiązali się ze spłaty albo nie wykonywali regularnie przelewów do kredytodawcy. Dowiedz się, co to KRD, jakie informacje są w bazie, jak sprawdzić kogoś i siebie w rejestrze oraz wiele więcej.

Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników?

KRD to Krajowy Rejestr Długów, czyli biuro informacji gospodarczej. Jest to tylko jedno z wielu takich miejsc, ale uznaje się je za główne źródło informacji o kredytobiorcach, gdzie zapisywane są dane dlużników. To nic innego jak system, w którym rejestrowane są dane o osobach, które wzięły raty, pożyczki albo kredyty.

W odróżnieniu od BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, do KRD dostają się tylko osoby, które nie spłacają swoich długów. System ten funkcjonuje od 4 sierpnia 2003 roku i stale wypełnia się danymi nowych użytkowników. Trafiają do niego zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Jest to swego rodzaju rejestr dłużników niewypłacalnych.

KRD współpracuje głównie z bankami, firmami pożyczkowymi i innymi instytucjami finansowymi. Na podstawie wpisów do KRD następuje weryfikacja wypłacalności zarówno osób fizycznych, jak podmiotów biznesowych (różne podmioty prawne, w tym JDG czy spółki). Warto jednak wiedzieć, że praktycznie każdy może zgłosić zadłużenie do tego systemu. Wystarczy, że ktoś nie oddał zadłużeń, a jego dane znajdą się w rejestrze – nawet jeśli został tam wpisany przez osobę prywatną.

Jakie są informacje w bazach KRD?

KRD nie działa jak BIK, dlatego w tej bazie znajdują się jedynie dane o zaległościach i długach. Wpis do Krajowego Rejestru Długów wiąże się więc zawsze z negatywną opinią o nieregularnych spłatach zobowiązań i złej historii kredytowej. W tej bazie dostępne są dane użytkowników, najczęściej wyszukać ich można po imieniu i nazwisku, NIP-ie firmy, adresie albo numerze PESEL. Czasami dostępne są również takie dane jak numer telefonu, adres e-mail i kod pocztowy.

Dlaczego powstał Krajowy Rejestr Długów?

Baza dłużników powstała w celu zabezpieczenia konsumentów, przedsiębiorców i banków przed nieuczciwymi osobami. W KRD znajdują się jedynie osoby, które z pewnych przyczyn miały problemy z uregulowaniem płatności. Dlatego w oczach banków i innych jednostek są niezdolne do regularnych spłat kredytów czy zapłacenia za usługi.

Do bazy dłużników można trafić z różnych powodów, m.in. za:

 • zaległości w spłacie rat, pożyczek czy kredytów,
 • nieopłaconą polisę ubezpieczeniową,
 • brak opłaty rachunków za gaz czy prąd,
 • nieopłacony mandat,
 • zaległe alimenty,
 • niewyregulowaną płatność komuś bliskiemu, np. w ramach słownej pożyczki.

Osoby fizyczne do KRD mogą trafić, jeśli jednocześnie spełnią trzy warunki:

 • mają łączną kwotę przeterminowanego zobowiązania o wysokości co najmniej 200 zł;
 • minęło przynajmniej 60 dni od terminu spłaty zobowiązania;
 • minął minimum 1 miesiąc od upomnienia konsumenta o nieuregulowanych należnościach, najczęściej upomnienie jest dostarczane w formie listu poleconego z wezwaniem do zapłaty.

Warto wiedzieć, że zasady zgłaszania wpisów są bardzo podobne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób nieprowadzących działalności. Jedyne różnica leży w minimalnej kwocie zobowiązania. Dla firm i przedsiębiorców jest to 500 zł, a dla prywatnych 200 zł.

Co ma z KRD przedsiębiorca, a co konsument?

Baza dłużników pozwala w szybki i bezpieczny sposób sprawdzić status różnych osób czy firm. Najczęściej tyczy się to przedsiębiorców, ale w KRD jest również wielu użytkowników prywatnych, głównie tych, którzy nie spłacają rat kredytu czy pożyczki.

Ten rejestr jest bardzo istotny dla banków, przedsiębiorstw i konsumentów. Każdy może sprawdzić status swojego klienta czy też osoby, z którą chce podpisać umowę. To pozwala ocenić, czy dana instytucja albo jednostka jest warta zaufania i warto z nią współpracować.

Dla banków wpis w KRD jest przeszkodą w udzieleniu kredytu czy pożyczki. Z kolei dla osób prywatnych czy firm innego rodzaju najczęściej jest powodem do rezygnacji ze współpracy albo zmiany warunków umowy z osobą zadłużoną.

Czy można sprawdzić raport KRD za darmo? Weryfikowanie wpisów do KRD

Co 6 miesięcy można za darmo sprawdzić swoją sytuację w bazie dłużników. W takim przypadku ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jednak dotyczy tylko własnej osoby! Takie warunki ustalone są w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jak bezpłatnie sprawdzić kogoś albo siebie w KRD?

Raz na 6 miesięcy można sprawdzić własną sytuację w KRD. Jednak tyczy się to tylko siebie lub prowadzonej przez siebie firmy. Bezpłatnie nie da się pozyskać raportu na temat innych osób i instytucji, które mają swoją historię w bazie dłużników.

Aby sprawdzić swoją sytuację w KRD, należy założyć konto. W tym celu trzeba podać swoje dane. Warto pamiętać, że jest to strona w pełni bezpieczna i przekazane informacje nie trafią do osób postronnych. Dlatego po kliknięciu w przycisk „załóż konto” pojawi się oddzielne okno z formularzem rejestracyjnym. W nim trzeba wypełnić poszczególne dane:

 • dla osób fizycznych jest to numer PESEL i adres miejsca zamieszkania. Poza tym wystarczy tylko wybrać login i hasło do konta. Po wszystkim trzeba potwierdzić tożsamość. Do wyboru są dwie opcje. Można to zrobić przelewem weryfikacyjnym, który jest następnie zwracany na konto, albo przy użyciu dowodu osobistego – w tym celu warto skorzystać z profilu zaufanego;
 • dla przedsiębiorców potrzebne dane to: NIP, numer telefonu i adres e-mail. Gdy te informacje zostaną zweryfikowane, otrzymuje się dalszą część formularza. Działa ona podobnie jak w przypadku osoby fizycznej czy konsumenta.

Po zakończeniu rejestracji należy poczekać na e-mail. Gdy ten przyjdzie, wystarczy potwierdzić, że założyło się konto i wejść na KRD.

Jak sprawdzić siebie w KRD?

Po założeniu konta należy się na nie zalogować. Wystarczy do tego użyć podanego wcześniej loginu lub NIP-u i hasła ustalonego podczas rejestracji. Gdy będzie się już na stronie, trzeba odnaleźć sekcję poświęconą raportom.

W raportach należy wybrać raport o sobie. Jest on darmowy tylko wtedy, gdy od ostatniego sprawdzania informacji w KRD upłynęło minimum 6 miesięcy. Warto podkreślić, że ten licznik nie jest resetowany co pół roku, np. w styczniu i lipcu. Te miesiące liczone są od daty ostatniego pobrania raportu, czyli jeśli zrobiło się to w marcu, kolejny raz można za darmo sprawdzić dane dopiero we wrześniu.

Po kliknięciu przycisku „pobierz raport” wystarczy poczekać krótką chwilę. W tym czasie portal Krajowego Rejestru Długów przetworzy informacje, a po chwili wygeneruje dokument, w którym zawarte są wszelkie dane dotyczące zaległości finansowych.

Warto zaznaczyć, że bazy dłużników dają wiele opcji dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Można np. uruchomić monitoring 24/7 albo system raportów. Dzięki temu otrzymuje się wiadomości SMS i e-mail, gdy ktoś będzie chciał wpisać daną firmę do bazy.

Ile kosztuje raport w bazach dłużników?

Od 1 stycznia 2024 roku sprawdzanie informacji o sobie oraz usług świadczonych na podstawie art. 22 i 22a wyżej wspomnianej ustawy kosztuje 21 zł. Pobranie raportu o sobie z rejestru KRD oraz informacji na swój temat z rejestru zapytań KRD to również koszt 21 zł. Pełna usługa to już 42 zł. Pobranie informacji gospodarczej z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. kosztuje 49,99 zł, a raport zbiorczy 30 zł – oddzielnie dla takich jednostek jak: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., BIG InfoMonitor S.A., Erif BIG S.A. czy KRD S.A.

Jak sprawdzić dłużników w bazach dłużników, np. BIG i KRD?

Dostępna w rejestrze dłużników lista osób prywatnych umożliwia zweryfikowanie nie tylko siebie, lecz także sprawdzenie wiarygodności finansowej kogoś innego. Ta możliwość jest polecana przedsiębiorcom i często przez nich wykorzystywana. Zapewnia im to możliwość sprawdzania kontrahentów, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji oraz zawieranych umów.

Żeby sprawdzić dłużników w bazach, należy zacząć od wniesienia opłaty, zazwyczaj w wysokości 30 zł. Gdy to się zrobi, można dokonać sprawdzania danej osoby czy firmy. Aby uzyskać informacje, należy wpisać np. NIP przedsiębiorstwa. To pozwoli na odnalezienie odpowiedniej jednostki w bazie i wygenerowanie pożądanego raportu.

Jeśli chce się zdobyć informacje o większym gronie użytkowników, proces też należy powtórzyć kilkukrotnie, za każdym razem płacąc za daną usługę.

Jak dokonać wpisu w KRD?

Jeśli masz konto w bazie, możesz wpisać kogoś do bazy dłużników, jeśli uiścisz wymaganą opłatę. Najczęściej należy za to zapłacić kilkadziesiąt złotych.

Zanim jednak się to zrobi, należy sprawdzić, czy na pewno dana osoba lub firma jest dłużnikiem i czy ma się na to dokumenty. Warto pamiętać, że jednostka może odwołać się od wpisu, a ten zostanie zweryfikowany.

Jeśli okaże się, że zgłoszenie było nieuzasadnione, w polskim prawie grozi to otrzymaniem grzywny. Za wpisanie do bazy dłużników osoby, która nie pożyczyła pieniędzy albo spłaca pożyczkę regularnie i zgodnie z umową, można otrzymać grzywnę wynoszącą do 30 tysięcy złotych.

Jak usunąć wpis z KRD – bazy dłużników?

Do bazy dłużników może zostać wpisany każdy i przez każdego, kto założy konto w danym systemie, ale można się odwołać od wpisu. Należy to robić tylko w konkretnych sytuacjach, aby nie mieć problemów z bezpodstawnym zgłoszeniem odwołania.

Poleca się odwołać w momentach, gdy informacja w KRD na pewno jest błędna. Ten system powstał po to, aby pomagać przedsiębiorcom i prywatnym jednostkom, a nie utrudniać im życie. Dlatego, jeśli coś jest nieprawidłowego, należy to zgłosić. Instytucja zajmie się zbadaniem pomyłki. Jeśli wpis zostanie uznany za błędny, zostanie usunięty w trybie pilnym. Poleca się po tym sprawdzić inne bazy danych, czy przypadkiem w nich nie ma też informacji o zadłużeniu.

Poza tym można zgłosić nieuzasadniony wpis do podmiotu, który go zamieścił. W raporcie zawsze podawany jest zleceniodawca, który dokonał wpisu. Poleca się próbować wyjaśnić tę sprawę, a jeśli nie jest to możliwe, zgłosić ją do osób zajmujących się bazą lub na policję.

Jeśli jednak zadłużenie jest prawdziwe i pojawił się wpis, należy jak najszybciej spłacić swoje długi. Uregulowanie zaległości finansowych daje szansę na wykasowanie danych z rejestru. W takim przypadku wierzyciel ma 14 dni na usunięcie danego podmiotu z bazy dłużników. Jeśli spłaci się tylko część długów, wierzyciel ma obowiązek zmodyfikować wpis.

Rate this post
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments